• Snart bliver der stille
  • Snart er dette fortid
  • Ny kran på plads

Aktiviteter

Vallensbæk 31. maj 2019.

Til alle VBK medlemmer.

Som I ved er der ekstraordinær generalforsamling på tirsdag den 4. juni 2019 kl. 1830 i klubhuset.

Vi skal tage stilling til en renovering af klubhuset, der som bekendt har et meget dårligt (råddent) gulv.

Bestyrelsen har nu fået tilbud fra forskellige firmaer, og det koster mange penge. Klubben har ikke en formue, der er så stor, at alt arbejde kan udføres af professionelle håndværkere. Derfor er bestyrelsens oplæg, at en del af arbejdet udføres af et håndværkerfirma, og det resterende finish udføres af medlemmerne på frivillig basis.

Bestyrelsens oplæg er, at håndværkerfirmaet fjerner gammelt gulv og nedriver vægge i klublokalet. Alt affald fjernes. Efterfølgende støbes der et fundament rundt omkring hele huset, og der fyldes op med beton under huset. Hermed vil vi for evigt slippe for et rotteproblem. Nye vægge og døre opsættes til ”kontoret” og toilettet. Der lægges fliser ved indgangspartiet og på toilettet.

VBKs medlemmer skal rydde hele lokalet inden håndværkerne går i gang, og herunder afmontere toilet osv, samt køkken. Alt anbringes i container.

Efterfølgende skal medlemmerne reetablere køkkenet, lægge gulv i hele huset, samt sætte filt på de nye vægge. Herefter skal der males i hele huset incl. loft.

Der skal laves ny rørføring til koldt og varmt vand til toilet og køkken, ligesom hvidevarer og varmtvandsbeholder skal monteres.

Der vil være noget elektrikerarbejde som medlemmerne ligeledes skal assistere med. Dette skal efterfølgende godkendes.

Sluttelig skal containerne tømmes og effekterne anbringes i klubhuset.

Projektet kræver selvfølgelig, at medlemmerne positivt deltager i arbejdet. Såfremt dette er tilfældet, vil renoveringen kunne klares uden at der opkræves ekstra kontingent eller opkræves ekstra indskud fra de enkelte medlemmer.

I opfordres indtrængende til at møde frem på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni, og give jeres mening til kende. Beslutninger af denne økonomiske størrelse bør diskuteres i et større forum.

Såfremt enkelte undtagelsesvis ikke kan komme, må I meget gerne give jeres mening til kende ved en mail til Per Nørgaard. Herunder også positive tilkendegivelser om hjælp ved rydning af lokalet samt genetablering af lokalet.

På VBK bestyrelsens vegne

Per Nørgaard, formand.

 

Opfordring til Østrogenfri sejlads med kammeratligt samvær

Se også filmklip fra tidligere sejladser, optaget og redigeret af Keld Simonsen på dette link:

https://drive.google.com/open?id=14uK_7CjIpp8M3UxZclQNO7G9IJbnFAyy

 

En kort beskrivelse af turen, som i år bliver 16 gang vi søger friheden, i nogle dage helt for os selv.

Planlagte dage er 10, 11 og 12 September 2019.

Der er tale om et åbent arrangement og sejlbåde fra begge klubber er velkommen.

Vi spiser på de lokationer vi sejler til, men det skal understreges, at hver båd sørger for eget skib mht. proviantering, drikkevarer og andre fornødenheder. Husk også kul til gril mm. hvis menuen er valgt til dette.

 

Alle signalet gives fra PIL II. (Fælles startsignal dag 1 gives ud for Bro Q i Vallensbæk havn kl. 09:30).

 

Sejladserne de tre dage, planlægges efter vejrforholdene, med udgangspunkt i plan A som følger:

  1. Første dag sejler vi til Lomma i Sverige, øst om Saltholm.

Vi laver en opsamling med genstart kort efter Øresundsbroen.

Vi mødes ved tankanlægget ved bro A og eller ved Service flydebroen overfor kl. 08:00 for nærmere information, kaffe samt en lille èn. Hver båd medbring også her, selv det fornødne til egen besætning

Husk også madpakker og morgenmad til dagen derpå

  1. Anden dag sejler vi til Dragør, med stop og opsamling ved et passende mærke, mellem Saltholm og Flakfortet. Vi spiser, hygger og håner igen sammen ved aftenstid og til morgenmad dagen derpå.

Husk også frokostmadpakker til sejlturene

  1. Vi sejler til Vallensbæk havn, med mellemstop og opsamling ved Sydkosten ud for Dragør rev.

Husk også frokostmadpakker til disse to etaper

 

Mvh

Erik Christensen PIL II

Mobil 24444987

Hjælp vi mangler hjælpere til Tirsdagssejlads i VSK

Hej VBKer,

I Vallensbæk sejlklub sejler vi hver tirsdag aften en kapsejlads. Til dette har vi et kompetent hold af dommer og tidstagere, men ind i mellem mangler vi 1-2 friske personer som kunne have lyst til at have 1. parket til vores sejlads. Det kræver ingen specielle kundskaber, men hvis du kan begå dig på en motorbåd og hjælpe med at hive et anker op, notere tider, og bare elsker at komme ud på vandet, er det måske noget for dig.

Du behøver ikke at binde dig for en hel sæson , men vi vil gerne have en vis form for stabilitet.

Vi sejler hver Tirsdag fra Maj måned til og med September. Der er dog ferie i Juli måned.

Vi råder over en stabil overdækket følge båd (som dog ruller noget i store bølger ved på lands vind)

Hvad kan du få ud af det !

Mulighed for at opleve spænende sejlads på nærmeste hold.

Fantastiske foto mulighedder

Mulighed for at lære dine havne kamerater fra VSK at kende

Lejlighed til at komme på havnen hver Tirsdag

Hvis det er noget for dig , så kontakt mig for yderlige information

Mvh Morten Vinther

mortenvinther7@gmail.com