• Dette er fortid
  • Ny kran på plads

Aktiviteter

 Tirsdag den 25. februar kl. 18.30

havnens generalforsamling.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00

Kommer DSRS ( Dansk Søredningsselskab ) og holder foredrag om deres aktiviteter i Køge Bugt.

Hvis vejret tillader det – og de ikke er på opgave – vil de sejle deres båd til Vallensbæk og lægge til ved servicebroen.

VSK’s medlemmer er velkommen.

Søndag den 05. april kl. 14.00

standerhejsning – mere info fremkommer senere.

Lørdag den 13. juni

havnens dag, Hvor der igen vil være loppemarked samt ”det muntre køkken”, så hvis nogen har gamle tallerkener, der skal kasseres, vil vi meget gerne have dem.