• Start på masten af tur
 • Start på masten af tur
 • Start på masten af tur
 • Af med masten tur 2018 start
 • Af med masten tur 2018 start
 • Af med masten tur 2018 start
 • Af med masten tur 2018 start
 • Bordet venter
 • Bordet venter
 • Chefen for masten af tur
 • Svinet venter
 • Kokken er tilfreds

Aktiviteter

Nye datoer til kalenderen

 VBK indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 1830 i VBKs klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af fuldmagter, samt valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017/2018 til godkendelse

5. Fastsættelse af budget for 2018/2019 samt fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer

6. Indkomne forslag

7. Orientering fra Havnebestyrelsen (herunder gennemgang af budget for havnen)

8. Forelæggelse af pligtarbejde for 2018/2019 til godkendelse

9. Valg til bestyrelsen (alle for 2 år):

a. Kasserer (lige år) Jørgen Simonsen afgår – villig til genvalg.

b. 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Hans Østergaard afgår – villig til genvalg

Lene Møller afgår – villig til genvalg

Yvonne Flørnæs afgår – ikke villig til genvalg

Henrik Petersen afgår – ikke villig til genvalg (ny vælges for 1 år)

c. 2 bestyrelsessuppleanter

d. 1 revisor (lige år) Lars Rasmussen afgår – villig til genvalg

e. 1 revisorsuppleant Finn Larsen afgår

f. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle for 1 år) til bestyrelsen for Vallensbæk Havn i henhold til § 9 i Vallensbæk Havns vedtægter. På valg:

Finn Kok Rasmussen for indskyderne / Bob Nørup for medlemmerne

Carsten Muldvad suppl. for indskyderne / Dennis Boyesen suppl. for medlemmerne

10. Eventuelt

Venlig hilsen VBKs bestyrelse

Strikkecafe.

Tirsdag den 9. oktober er der strikkecafe i juniorhuset. Jette Simonsen er tovholder, alle VSK og VBK’er er velkomne. Det er kl. 19.00 og der bliver ikke kun strikket- snakken går livligt og verdensssituationen bliver vendt.

 

Standernedhaling søndag den. 4 november kl. 14.00

Generalforsamling Tirsdag den 13. november kl. 18.30

Julearrangement lørdag den . 1 december kl. 12.00

(Sildebord og flæskesteg i stedet for gløgg og æbelskiver).