• Afgang fra Vallensbæk
  • Hvilken vej skal vi far?
  • Er det hul stort nok?
  • Der ser mørkt ud
  • Flot kajplads
  • Flyt jer her kommer en fra VBK
  • Lange arme

Information til medlemmer

Hjemmesiden har været nede siden novemder.

Som mange sikkert har konstateret har VBK,s hjemmeside ikke fungeret længe, dette var fordi der kom en opdatring som vor hjemmeside ikke kunne klare, dette er nu klaret med ekstern hjælp. Siden er nu opdateret til en ny version, men for at komme til undermenuerne må I indtil videre bruge disse ling.

Bestyrelsesmøde referater

Generalforsamlings referater

Vedtægter

Seneste Nyhedsbrev

Gamle Nyhedsbreve

Den gode historie


Efterretning for søfarende – nyt.

Som noget nyt vil vi her bringe vigtig information til brug for vor færden på vandet.

Vi vil begrænse nyhederne til hvad der sker indenfor en dags sejlads fra Vallensbæk.

Danmark. Smålandsfarvandet. Ny Storstrømsbro. Transport af brofag. Midlertidige forbudsområder oprettes.

Indtil primo 2025 transporteres der i perioder brofag mellem position 1) og den Ny Storstrøms-bro der bygges mellem position 2) og position 3).

1) 54° 59,809’N – 011° 52,566’E

2) 54° 59,262’N – 011° 52,746’E

3) 54° 57,459’N – 011° 51,794’E

Vordingborg Havn

Ny Storstrømsbro

Ny Storstrømsbro

Arbejdet udføres af fartøjet »TESSA F« (2HTI2) assisteret af slæbebåde der kan kontaktes på VHF kanal 16

Under transporten vil fartøjet være omgivet af et forbudsområde med en radius på 500 m.

I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Skibsfarten anmodes om at holde godt klar og vise hensyn ved passage.

Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. februar 2022 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes ( med bøde ) i henhold til samme lov, § 28 nr. 3.

161, 160, 104. www.danskehavnelods.dk.


Der er kommet nye regler for lån af klubhuset til private fester og lign.

Du kan læse og udskrive låneaftalen her.

Benyttelse af klubhuset

Når I bruger klubhuset og har inviteret mange, så husk lige i egen interesse at tage håndklæder og viskestykker med hjemmefra. Et par ruller toiletpapir og lidt køkkenrulle, er det nok også fornuftigt at tage med. Husk på at, I ikke betaler noget for at kunne bruge huset, så tag lidt med hjemmefra.