Seneste nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Vallensbæk Båd Klub

www.vallensbaek-baadklub.dk – redaktion: jbs2@simonsen.mail.dk

 

Juni 2019

Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:

Ekstraordinær generalforsamling.

Havnens dag.

Asfalt.

Sankt Hans Aften.

Havnerundfart.

Diverse.

Datoer til kalenderen.

Ekstraordinær generalfor-samling 04. juni 2019.

Den 04. juni var der ekstraordinær general-forsamling angående klubhuset. Gulvet i klubhuset skal renoveres. Der var 28 stemmeberettigede ´til stede – enten personligt eller ved fuldmagt.

Formanden orienterede om projektet – omfang – de modtagne tilbud – hvordan fordelingen foreslås at blive mellem arbejde der skal udføres af professionelle og de arbejder klubbens medlemmer selv skal udføre.

Følger vi den fremlagte plan – og kommer der ikke nogen voldsomme overraskelser – kan vi gennemføre projektet uden at tømme bankkontoen helt og der kommer heller ikke nogen ekstra opkrævning til medlemmerne.

Med stemmerne 26 for og 2 imod blev det vedtaget at renovere klubhuset.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling samt Bestyrelsens forslag til projektets gennemførelse vedhæftes.

Havnens dag.

Lørdag den 25. maj var det havnens dag. Vejret opførte sig rimeligt.

I VBK havde vi loppemarked og det muntre køkken. Vor beholdning af postelin og gaver rakte til kl. 15.30, hvor vi desværre måtte melde udsolgt til de børn der stadig gerne ville kaste med golfbolde mod opstillede tallerkener, kopper og fade.

Det var en succes. Bragene fra de nedskudte tallerkener hidkaldte besøgende i pænt omfang.

Andre steder i havnen var der arrangementer.

Model skibs klubben viste nogle af deres flotte både på land og i vandet beviste de at bådene også kan sejle.

Børnene kunne bl.a.kaste med redningskrans og klappe krabber. Blev de sultne kunne der købes pandekager, sandwich og burgere. Vinsmagning til de voksne.

En enkelt indskyder underholdt med et formentlig ikke planlagt stunt – nemlig mand i masten

Asfalt

Har I ikke allerede set det, så er der nu kommet ny asfalt på stykket fra indkørslen til og med VBK/VKKC. Nu kan man igen gå den vej i regnvejr uden støvler.

Sankt Hans Aften

Falder i år på en søndag. Risikoen for afbrændings-forbud i lighed med sidste år må siges at være forsvindende lille og der bliver formentlig bål og fyrværkeri som sædvanligt.

VBK tænder op i den store grill kl. 18.00

Kom til fælles hygge med egen mad og drikke. Øl/sodavand kan købes i automaten.

Havnerundfart.

Den 07. september holder vi havnerundfart sammen med VSK som sidste år.

Det starter med morgenmad og derefter sejlads til Kbh.’s havn, hvor der spises frokost.

Retur til Vallensbæk, hvor der er grillmad. Der vil også være musik.

Grundet renoveringen af VBK’s klubhus, holdes det denne gang i VSK’s lokaler. Men festen bliver nogenlunde som sidste år, hvor det var en succes.

Diverse

Den 06. juni var det tordenvejr over Køge Bugt og en hurtig fotograf knipsede dette lyn.

Vi skal være god ved dyrene, men ligefrem at placere en fuglerede på dækket af en ny sejlbåd – så gode behøver vi heller ikke at være.

Nogle drømmer om at svømme med delfiner, mens andre bare sejler med dem.

Så er der fortøjret forsvarligt – anker ude og 6 liner i land – det har taget mere end 5 minutter.

Til trailerfolket – det er forbudt at lægge til ved midterautoværnet på Sønderborgmotorvejen som det er vist her. Sønderjyllands politi efterlyste ejeren.

Jeg har hørt om Flying Super Kids – eller var det Kats – våde poter er ikke livretten.

Datoer til kalenderen.

Søndag den 23. juni – Skt. Hans – forhåbentlig uden afbrændingsforbud, så vi både kan starte grillen og se bål og fyrværkeri.

Lørdag den 07. september – havnerundfart.

– o0o –