Seneste nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Vallensbæk Båd Klub

www.vallensbaek-baadklub.dk – redaktion: jbs2@simonsen.mail.dk

November 2018

 

Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:

Generalforsamling.

Dialogmøde.

Broer og kran.

Åben Orust

Datoer til kalenderen.

Generalforsamling.

Tirsdag den 13. november var der generalforsam-ling i VBK.

21 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. Der var ingen fuldmagter.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik regnskabet for det for-gangne år samt budget for det kommende år og begge dele blev godkendt.

Kontingentet ændres traditionen tro ikke.

Valg:

Jørgen Simonsen blev genvalgt som kasserer.

Lene Møller og Hans-Henrik Østergaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Yvonne Flørnæs og Henrik Petersen genopstillede ikke og i stedet for dem blev Edna Braase-Rasmussen og Sussie Corneliussen Valgt.

Lars-Peter Jensen, Lars Rydskov og Svend Erik Nielsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Lars Braase-Rasmussen blev genvalgt som revisor.

Finn Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Finn Rasmussen blev genvalgt til havnebestyrel-sen for indskyderne.

Bob Nørup blev genvalgt til havnebestyrelsen for medlemmerne.

Carsten Muldvad blev genvalgt som suppleant til

havnebestyrelsen for indskyderne.

Dennis Bøyesen blev genvalgt som suppleant til

havnebestyrelsen for medlemmerne.

Under eventuelt modtog Yvonne en erkendtlighed for sin gode indsats i bestyrelsen.

Da formanden ikke er i landet lige p.t. har bestyrelsen konstitueret sig pr. mail således:

Næstformand genvalg af Bob Nørup. Sekretær genvalg af Dennis Bøyesen.

Dialogmøde.

Tirsdag den 20. november kl. 18.30 holdes dialogmøde omkring status på kranprojektet samt havnens udvikling set med kommunens øjne.

Indlæg ved borgmester Henrik Rasmussen og udviklings- og erhvervschef Kristine Klæbel.

Dialogmødet holdes på rådhuset i salen ”Havet”.

“Havet” entreers ad sydlig indgang til Rådhusets reception, hvor man går til højre.

Broer og kran.

Har du været på havnen for nylig har du nok bemærket at der har været arbejdet på samling af de 2 rør, der skal forstærke og bære broen ind til havnen og den ved søsætningen.

Begge rørene er nu løftet ned og skubbet på plads, hvilket skete på lidt over en halv dag. Den smule luft der er mellem det gamle- og det nye rør er ved at blive fyldt ud med beton, så broerne fortsat kan bære biler og både i de næste mange år.

I dag er den næste entreprenør gået i gang med at bore huller til de ankre der skal holde betonpladen hvor søjlekranen skal monteres. Det kan I høre mere om på dialogmødet.

Åben Orust

Hvert år i slutningen af august er der bådudstilling på øen Orust i Sverige lidt nord for Göteborg. Der er en bådebyggertradition på øen og der findes mange værfter som samles om den årlige bådudstilling. I flere år har bådudstillingen været placeret såvel i Ellös som i Henån, men i 2018 samledes man i Ellös, hvor Hallberg-Rassy bådene produceres.

Nu ligger Orust jo ikke lige rundt om hjørnet – der er ca. 380 km fra Vallensbæk, så det er i overkan-ten til en dagstur. Vi besluttede derfor at lave en weekendtur ud af det og besøgte for første gang udstillingen.

Turen derop er lidt kedelig indtil ca. 50 km efter Göteborg. Så drejer man fra motorvejen og begynder fra landsiden at se de områder man sejler i på en sommertur til Skærgården. Det er rigtig flot og genkendelsens glæde er stor. Over broerne ved Stenungssund til Tjörn og videre til Orust.

Vel ankommet til Ellös fulgte vi skiltene og fik meget heldigt en parkeringsplads kun ca. 300 fra vandet. I havnen havde Hallberg-Rassy udstillet deres både fra 31 til 57 fod. Af andre udstillere kan bl. a. nævnes Najad, Malø, CR yachts og Regina på sejlbådssiden. Herudover var der også udstillet motorbåde samt en del brugte både til salg. På land blev der udstillet alt hvad hjertet kan begære af motorer, udstyr og tøj, hvor der naturligvis var REA ( udsalg på svensk ).

Værftet og havnen set fra oven.

Endvidere var der adgang til at se et værft i arbejde. Hallberg-Rassy havde på bedste ”IKEA maner” tilrettelagt en gennemgang af deres produktion. Ingen svink-ærinder, men bare følg pilene hele vejen igennem.

Fra støbning af skrovet.

Produktion af det nøgne skrog så vi ikke da det bliver støbt i Kungshamn, men ellers så man alt – ”trælasten”, hvor det rå træ lå i stabler – teak, eg og mahogny – videre til savværket, hvor træet bliver skåret op og forarbejdet.

Computerstyret fræser

”Svedekasser” til brug ved formning af træet – fantastisk at man kan forme et bræt så det har facon som et S og få det til at holde faconen.

Sprøjtedysser til lakering

På første salen så vi deres lakeringsautomat – ca. 30 meter lang – det rå træ ind i den ene ende og det færdiglakerede tørt ud i den anden ende – imponerende.

Monteringshallen

I monteringshallen havde man 19 både i produktion samtidig. To på 64 fod og ellers forskellige størrelser ned til en enkelt på 31 fod.

Ved alle bådene er der platforme, så arbejdet kan udføres i den nemmest mulige arbejdshøjde.

På det næste billede kan man få en ide om hvilket pillearbejde det er at fabrikere og montere et teakdæk.

Påbegyndt teakdæk.

Det næsten nøgne skrov – lige startet i monteringen

Godt 1½ måned senere ( for de mindste modellers vedkommende ) forlader båden monteringshallen og er klar til riggerne.

Montering påbegyndt – ser lidt uoverskueligt ud.

Værftet gør en del ud af at fortælle at deres både kommer til at holde i mange år, men de fortæller samtidig at alt på en båd vil gå i stykker på et eller andet tidspunkt. Derfor konstruerer de deres både så alt kan skiftes uden at splitte hele båden ad.

F.eks. monteres motoren, ligesom alt andet indenbords, efter at dækket er monteret.

Ilægning af motor

Her er forvandlingen sket – båden er sejlklar.

Som man kan se af dækkets farve, har modellen på billedet dog været i vandet en enkelt sæson.

Hvis der nu er nogen der vil se et billede af den båd vi købte, må vi beklage at vi ikke lige havde tilstrækkeligt med ”tid” til at skrive under på en kontrakt – men det var altså kun ”tiden” det kneb med – lysten var absolut til stede.

Dato til kalenderen.

Tirsdag den 20. november – dialogmøde på rådhuset kl. 18.30.

Lørdag den 8. december kl. 12.00 – sildebord – men der er også en skive flæskesteg – ( så der også er lidt til de, der ikke er til sild ).

Pris kr. 50 incl. en øl eller vand samt 2 snaps.

Betaling til konto 5475 8025 457 eller mobilepay til 26786858 ( Per Nørgaard ).

Betaling er lig med tilmelding. Tilmeldingsfrist 24. november 2018.

– o0o –