Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 236,

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12.8. 2014 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret:

Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Finn Larsen, Finn Løye, Hans-Henrik, Dennis, Lene, Anne, Jacob og Wolle

Afbud:

Dagsorden:

  1. Godkendelse referat nr.

Referat 236


  1. Meddelelser fra formand og bestyrelsesmedlemmer: 

Per havde talt med Jesper (HF) om det polske skib, de har betalt depositum og betaler for forbrug og er orienteret om at de ikke kan bor her efter 1. november.

Der var ikke flere meddelser siden sidst.

Finn Løye bad om at få udsat behandling af rygekabine til næste møde


  1. Meddelelser fra kasserer v/Jørgen Simonsen

Jørgen orienterede om klubben økonomi der pt. er særdeles god, vi har fået 53-54 nye medlemmer i år, hvilket har givet ca. 19.000 kr. i indskud + kontigent og et forventet resultat på 45-46.000 kr.

Vi har stadig enkelte restanter, hvorfor vi må hensætte 5,800 kr. til tab.


  1.  Kommunikationsudvalg v/Jørgen Simonsen

Der er et nyt Nyhedsbrev for august, udkommer i den kommende uge .

De sidste rettelser blev tilføjet dette nummer.


  1. Husudvalget v/Bent

Gardinerne er indkøbt og opsat.

Bent ønsker udarbejdet husregler/ordensregler forbrug af huset, alle tænker til næste møde, hvor vi prøver at udarbejde et opslag.

Ved reservation af huset til fødselsdage / fester og l. skal der skrives navn og tlf. på kalenderen.

Gasflaske til gasgrillen er indkøbt, der mangler kun div. låse til kæden, samt info til medlemmer.


  1. Nyt fra havnebestyrelsen v/Finn Larsen.

Finn Larsen orienterede om sager/klager og avisskriverier i lokalavisen i forbindelse med Biksen og en bådejer.

I forbindelse med stormen Bodil er havnebestyrelsen blevet opmærksom på at Vallensbæk havn ikke er en ren A-havn, men pladserne på ydersiden af E-broen er B-pladser.

Biksen har fået rigtig mad på rigtig mad på menukortet ”Stegt flæsk og persillesovs” og ”Wienersnitsel”.


  1. VBK’s hjemmeside v/Dennis Bøyesen

Der er ved at blive ryddet op på hjemmesiden og skifter til en billigere host, forventer det nye layout er oppe i løbet af 1 til 2 uger.


  1. Aktiviteter.

Der er Martadag den 23. august er flyttet til 20. september kl. 14.00.

Vinsmagning planlægges til oktober – november.

Elektronisk Navigation planlægges til januar- februar vi invitere VSK medlemmer.


  1. Eventuelt

Der var ingen indlæg til dette punkt.